ארגונים ומוסדות אקדמים // אגודת הסטודנטים של HIT

אגודת הסטודנטים של HIT
אגודת הסטודנטים של HIT
כתב העת של הפקולטה למשפטים

כתב העת של הפקולטה למשפטים

עיצוב אתר לכתב העת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

התחנה לחקר הסחף

התחנה לחקר הסחף

בניית אתר ממשלתי לחברה במשרד החקלאות

אגודת הסטודנטים של HIT

אגודת הסטודנטים של HIT

עיצוב האתר של אגודת הסטודנטים

דברו איתנו 073-7599428